Profil Pembimbing Fajri Umroh

Ust. Umar Muhsin, Lc., M.Pd.I

Ust. Umar Muhsin, Lc., M.Pd.I

Pembimbing Fajri Umroh

TTL                         : Indramayu, 23 Maret 1985

Pendidikan         : S1 : Universitas Al Andalus Sana’a Yaman, Jurusan : Kajian Islam

S2 : UniversitasIbnuKhaldun Bogor , Jurusan : Pemikiran & Pendidikan Islam

Pengalaman membimbing : Februari 2016